GezondheidsLab

Het GezondheidsLab is een centrum waar verschillende typen zorg bij elkaar komen. Dankzij dit samenwerkingsverband zijn alle betrokken zorgprofessionals op de hoogte van de gezondheidsstatus van de patiënt waardoor er onderling snel geschakeld kan worden. Dubbele diagnostiek en onnodige doorverwijzingen worden hiermee zo veel mogelijk voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de patiënt een vlekkeloze dienstverlening ervaart én maakt het werk van de behandelaars een stuk efficiënter.

Naast de identiteit heb ik ook de website ontworpen en ben ik verantwoordelijk voor alle creatieve uitingen van het GezondheidsLab.