interactief

Jaap Goudsmit over Corona

De website jaapgoudsmit-over-corona.nl verschaft op basis van wetenschappelijke kennis informatie over het coronavirus, de pandemie die het veroorzaakt, de risico’s om ziek te worden en hoe je dat weet, welke testen er gebruikt worden om een infectie vast te stellen en welke geneesmiddelen er in ontwikkeling zijn en de vaccins die er tegen dit coronavirus gemaakt worden.

Naast dat we de website hebben ontworpen, onderhouden we deze ook. Omdat Jaap graag snel op actualiteiten wil reageren is er gekozen voor een website zonder CMS. Hierdoor zijn we veel flexibeler met het maken van zijn blog-pagina’s.

Deze website is opgenomen in het webarchief van de Koninklijke bibliotheek.