Privacy statement

  1. Bureau OS handelt onder de naam Studio Oscar Smeulders, KvK 27.33.23.58 Haaglanden
  2. Wanneer u gebruik maakt van deze website bijvoorbeeld door een vraag te stellen via een vragenformulier of email-link, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking is Bureau OS.
  3. De door u verstrekte gegevens kunnen door Bureau OS worden gebruikt om uitvoering te geven aan een door u gewenste overeenkomst, een factuur op te kunnen maken in het geval u gebruik maakt van een betaalde dienst, u op de hoogte te houden van wijzigingen in de functionaliteiten van de website en/of de daarbij behorende algemene voorwaarden.
  4. U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Bureau OS over u heeft en u kunt verzoeken om deze informatie aan te passen in het geval de informatie onjuist is.
  5. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en voor aanvullende statistische doeleinden. Dit programma gebruikt cookies, kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Zo kan de server van de website uw browser opnieuw herkennen bij een volgend bezoekt. Naast de cookies die samenhangen met het gebruik van Google Analytics gebruikt deze website cookies om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken. Via de instellingen van uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zonodig de helpfunctie van uw browser. Let op: als u cookies weigert of verwijdert kunt u niet altijd meer van alle mogelijkheden van een website gebruik maken.
  6. Op deze website treft u hyperlinks, banners en/of buttons aan die verwijzen naar andere websites. Bureau OS is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites omgaan met privacy en het plaatsen van cookies. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden en/of de privacy statement van de betreffende website. Bureau OS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Algemene voorwaarden

Download PDF

Cookies

Minimale - functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om deze website te kunnen gebruiken. Deze cookies worden uitsluitend door Bureau OS gebruikt en zijn daarom zogeheten First Party Cookies. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op je computer opgeslagen. Wij garanderen via dergelijke cookies bijvoorbeeld dat de gegevensoverdracht altijd veilig plaatsvindt. Niet in de laatste plaats slaat een dergelijke cookie ook je besluit over het gebruik van cookies op onze website op. Functionele cookies vallen buiten de cookiewet en kunnen niet worden gedeactiveerd.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau OS. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Bureau OS in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Bureau OS hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.